0
My Cart - 0 items
  • No products in the cart.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 

შეგროვებული ინფორმაციის სახეობა და მისი გამოყენება

ჩვენ ვაგროვებთ ჩვენი მომხმარებლების შესახებ შემდეგი სახის  ინფორმაციას:

საიდენტიფიკაციო (პერსონალური) ინფორმაცია

საიდენტიფიკაციო (პერსონალური) ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომლის მეშვეობითაც ხდება კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიკაცია. პლატფორმაზე არსებულ აქტივობებში ჩართვა თქვენთვის სავალდებულო არ არის. თუმცა, თუ თქვენ გადაწყვეტთ აღნიშნულ აქტივობებში ჩართვას, ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ თქვენ შესახებ შემდეგი სახის პირადი (პერსონალური) ინფორმაციის წარმოდგენა:

● თქვენი სახელი და გვარი;
● ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
● ტელეფონის ნომერი;
● პირადი ნომერი;
● მისამართი;
● სქესი;
● დაბადების თარიღი;
● სხვა დამატებითი ნებაყოფლობით შესავსები ინფორმაცია თქვენ შესახებ.

როდესაც თქვენ უკვეთავთ პროდუქტებს ან მომსახურებას, ჩვენ შეიძლება ასევე გთხოვოთ, წარმოადგინოთ თქვენი საკრედიტო ბარათის ნომერი, ვადის გასვლის თარიღი, აუთენტურობის კოდი ან სხვა ინფორმაცია. ეს უკანასკნელი არ ინახება ჩვენს ვებგვერდზე, რადგან გადახდა ხდება ჩვენი პარტნიორი ბანკის უსაფრთხოების სერვერზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება თქვენი საკრედიტო ბარათის ინფორმაციაზე ზოგიერთი ინფორმაციის წარმოდგენა იქნება სავალდებულო, ზოგიერთის კი – ნებაყოფლობითი. თუ თქვენ არ წარადგენთ კონკრეტული აქტივობისთვის სავალდებულო ინფორმაციას, თქვენ ვერ ჩაერთვებით ამ აქტივობაში.

უსაფრთხოების პოლიტიკა

უსაფრთხოების პოლიტიკა, ეს არის ,,mamufitt.com“- ის ვებგვერდზე თქვენს მიერ დაფიქსირებული ინფორმაციის, გამოყენების და გაცემის პოლიტიკა. საიტზე რეგისტრაცისვის საჭიროა სწრორად მიუთითოთ შემდეგი ინფორმაცია :

  • სახელი და გვარი – რათა სწორად მოვახდინოთ თქვენი იდენტიფიცირება.
  • მისამართი და ტელეფონის ნომერი – რათა სწორ მისამართზე მოხდეს შეკვეთის მიწოდება და საჭიროების შემთხვევაში დაგიკავშირდეთ.
  • ელ. ფოსტა და პაროლი – რათა გაიაროთ ავტორიზაცია და შეხვიდეთ თქვენს პერსონალურ გვერდზე.

პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალობის დაცვის დაპირება

ის ინფრმაცია, რომლსაც აფიქსირებთ „mamufitt.com“ -ის ვებგვერდზე, თქვენი ნებართვის გარეშე არ გაიცემა მესამე მხარეზე, თუმცა კომპანია უფლებას იტოვებს, გამოიყენოს თქვენს მიერ საიტზე მითითებული მობილურის ნომერი და ელ.ფოსტა სიახლეების, ცვლილებების, ფასდაკლებების და სხვადასხვა შეთავაზებების შესახებ ინფორმაციის გადმოსაცემად. ასევე ეს ინფორმაცია შეიძლება გამოვიყენოთ სტატისტიკის შესადგენად ან სხვადასხვა კვლევებისთვის ინფორმაციის წყაროდ, რომელიც თქვენი პირადი ინფორმაციის გასაჯაროებას არ გულისხმობს.

კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება

ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებასა და დაცვაზე;
არ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს არამართლზომიერად;

ყველა სახის ინფრომაცია, რომელსაც თქვენს პირად გვერზე აფიქსირებთ, დაცულია, რეგისტრაციისას ქვენს მიერ შერჩეული პაროლით და მეილით. „mamufitt.com“ – ის ადმინისტაციას აქცს უფლება, გადასცეს აღნიშნული ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოებს, თუ ამას მოქმედი კანონმდებლობა მოითხოვს.

უსაფრთხოების და კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე თანხმობა

საიტზე რეგისტრაციისას ან შეკვეთის დაფიქსირებისას, თქვენ უნდა გაეცნოთ ჩვენი ვებგვერდის წესებს და პირობებს და დაეთანხმოთ მათ, რათა შეძლოთ რეგისტრაციის ან შეკვეთის დასრულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ვერ მიიღებთ აღნიშნულ მომსახურებას.

 

„მზა ჩანაწერები“ (Cookies)

ჩვენ ვიყენებთ Cookies-ს და ვაკვირდებით ჩვენს ვებგვერდზე მომხამრებლების ქცევას, რათა დავრწმუნდეთ, რომ გთავაზობთ საუკეთესო გამოცდილებას ჩვენს ვებგვერდზე ყოფნისას და შევძლოთ მუდმივად გავაუმჯობესოთ მომსახურების ხარისხი.

ჩვენს ვებგვერდზე ვაგროვებთ ინფორმაციას Cookies-ების, მომხმარებლების ვებგვერდზე ნავიგაციისა და ქცევის შესახებ, კერძოდ:

● “IP მისამართი, მოწყობილობის ტიპი, ოპერაციული სისტემა, ეკრანის რეზოლუცია, ბრაუზერი (ტიპი და სხვა ტექნიკური მახასიათებლები) საიდანაც ხდება ვებგვერდზე შემოსვლა;
● ვაგროვებთ ინფორმაციას ჩვენს ვებგვერდზე გახსნილი გვერდების, სესიის ხანგრძლივობისა და სესიის სხვადასხვა პარამეტრების შესახებ;
● ინფორმაცია იმ ქმედებების შესახებ, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე მოხდა: ფორმების შევსება, ვებგვერდის ინტერაქციული ელემენტების გამოყენება და ა.შ.
● ვებგვერდზე ველების შევსების პროცესი, დრო და ფორმა.

ვებგვერდის გამოყენების დაწყებამდე, თქვენ გაქვთ საშუალება დაეთანხმოთ Cookies და მომხმარებელთა ქცევაზე დაკვირვების შესახებ შეტყობინებას „თანხმობა“ ღილაკზე დაჭერით. იმ შემთხვევაში, თუ არ დაეთანმხებით cookie- პოლიტიკას  თუმცა გააგრძელებთ ვებგვერდის გამოყენებას აღნიშნული ქმედება მაინც ჩაითვლება თქვენს თანხმობად ზემოთ აღნიშნულ პოლიტიკაზე.

თუ გსურთ შეზღუდოთ Cookie ფაილები ან დაბლოკოთ ისინი ჩვენს ვებგვერდზე, ამის განხორციელება შეგიძლიათ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით. ამასთან, გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ ჩვენ მიერ შემოთავაზებული ზოგიერთი სერვისი არ იფუნქციონირებს თუ დაბლოკავთ ან წაშლით Cookie-ს ფაილებს. რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ჩვენი სერვისის მიღების შეუძლებლობა.

დეტალური ინფორმაცია Cookie ფაილებზე იხილეთ აქ.

ჩვენ ან/და ჩვენ მიერ უფლებამოსილ მესამე მხარე მომსახურების პროვაიდერებს და მარეკლამირებელ პირებს შეუძლიათ ავტომატურად მიიღონ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია იმ დროს, როდესაც თქვენ სარგებლობთ ჩვენი ვებგვერდით. ეს ხორციელდება ისეთი ელექტრონული მექანიზმების მეშვეობით, როგორიცაა „Cookies“, „Web Beacons“, „Pixel Tags“.

ცვლილბები უსაფრთხოების პოლიტიკაში

“mamufitt.com”- ადმინისტრაციას აქვს უფლება, ნებისმიერ დროს შეცვალოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ყველა პუნქტი, ხოლო ამ ცვლილებების შესახებ აუცილებლად მოგაწოდოთ ინფორმაცია მეილის ან უშუალოდ ვებგვერდის საშუალებით.

Select your currency

Enter your keyword